Lời bài hát: Cải lương Giấc mộng đêm xuân – Ngọc Huyền, Kim Tử Long

Cải lương Giấc mộng đêm xuân – Ngọc Huyền, Kim Tử Long -

Cải lương Giấc mộng đêm xuân – Ngọc Huyền, Kim Tử Long