Lời bài hát: Cải lương Giấc Mộng

Cải lương Giấc Mộng -

Cải Lương: Giấc Mộng
Diễn Viên: Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Linh Tâm, Thanh Hằng, Tuấn Thanh, Thoại Miêu, Trọng Nghĩa, Ngân Huệ, Thành Chiến, Hồng Thủy

Cải lương Giấc Mộng