Lời bài hát: Cải lương Gieo gió gặt bão – Thoại Mỹ, Tấn Giao, Hữu Tài

Cải lương Gieo gió gặt bão – Thoại Mỹ, Tấn Giao, Hữu Tài - , ,

Cải lương Gieo gió gặt bão – Thoại Mỹ, Tấn Giao, Hữu Tài