Lời bài hát: Cải lương Giọng ca dĩ vãng – Phượng Mai, Vũ Linh, Thoại Mỹ, Linh Tâm

Cải lương Giọng ca dĩ vãng – Phượng Mai, Vũ Linh, Thoại Mỹ, Linh Tâm -

Cải lương Giọng ca dĩ vãng – Phượng Mai, Vũ Linh, Thoại Mỹ, Linh Tâm