Lời bài hát: Cải lương Giông tố đêm thu – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy

Cải lương Giông tố đêm thu – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy -

Cải lương Giông tố đêm thu – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy