Lời bài hát: Cải lương Giọt máu oan khiên – Cải lương xã hội Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ

Cải lương Giọt máu oan khiên – Cải lương xã hội Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ -

Cải lương Giọt máu oan khiên – Cải lương xã hội Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ