Lời bài hát: Cải lương Giọt nước mắt cuối cùng – Kha Tuấn, Hồng Tơ, Thanh Ngân

Cải lương Giọt nước mắt cuối cùng – Kha Tuấn, Hồng Tơ, Thanh Ngân -

https://www.youtube.com/watch?v=pYNwURET_00

Cải lương Giọt nước mắt cuối cùng – Kha Tuấn, Hồng Tơ, Thanh Ngân