Lời bài hát: Cải lương Hải Âu phi xứ – Vũ Linh, Thoại Mỹ, Diệp Lang

Cải lương Hải Âu phi xứ – Vũ Linh, Thoại Mỹ, Diệp Lang -

Cải lương Hải Âu phi xứ – Vũ Linh, Thoại Mỹ, Diệp Lang