Lời bài hát: Cải lương Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm

Cải lương Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm -

Cải Lương: Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm
Nghệ Sĩ: Phưọng Liên, Phương Quang, Linh Tâm, Văn Chung, Kim Ngọc, Thanh Hằng, Trường Xuân, Khánh Tuấn, Phương Hồng Thủy, Nam Hùng, Hải Minh, Giang Thảo, Thanh Hồng, Phương Chi

Cải lương Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm