Lời bài hát: Cải lương hài hước Bốn Ông Đen Đỏ – Mỹ Chi, Quốc Hòa

Cải lương hài hước Bốn Ông Đen Đỏ – Mỹ Chi, Quốc Hòa - ,

Cải lương hài hước Bốn Ông Đen Đỏ – Mỹ Chi, Quốc Hòa