Lời bài hát: Cải lương hài hước xã hội Kén chồng – Bảo Quốc,Ngọc Giàu,Văn Chung

Cải lương hài hước xã hội Kén chồng – Bảo Quốc,Ngọc Giàu,Văn Chung -

Cải lương hài hước xã hội Kén chồng – Bảo Quốc,Ngọc Giàu,Văn Chung