Lời bài hát: Cải Lương Hai Nụ Cười Xuân – Cải Lương Xã Hội Hài Hước

Cải Lương Hai Nụ Cười Xuân – Cải Lương Xã Hội Hài Hước -

Với sự tham gia của các nghệ sĩ Minh Vương, Phượng Liên, Văn Chung Kim, Ngọc Huyền, Hạnh Ngân, Hà Phú Quý, Kiều Mai Lý

Cải Lương Hai Nụ Cười Xuân phần 2

Cải Lương Hai Nụ Cười Xuân – Cải Lương Xã Hội Hài Hước