Lời bài hát: Cải lương Hãy ngủ tình yêu – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Thanh Nguyệt

Cải lương Hãy ngủ tình yêu – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Thanh Nguyệt -

Cải lương Hãy ngủ tình yêu – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Thanh Nguyệt