Lời bài hát: Cải lương Hồn ma cô giáo Nhạn – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ

Cải lương Hồn ma cô giáo Nhạn – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ -

Cải lương Hồn ma cô giáo Nhạn – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ