Lời bài hát: Cải lương Hôn mê – Vũ Linh, Tài Linh, Phương Hồng Thủy

Cải lương Hôn mê – Vũ Linh, Tài Linh, Phương Hồng Thủy -

Cải lương Hôn mê – Vũ Linh, Tài Linh, Phương Hồng Thủy