Lời bài hát: Cải lương Hương trầm cho mẹ – Bạch Tuyết, Diệp Lang, Hồng Nga

Cải lương Hương trầm cho mẹ – Bạch Tuyết, Diệp Lang, Hồng Nga -

Cải lương Hương trầm cho mẹ – Bạch Tuyết, Diệp Lang, Hồng Nga