Lời bài hát: Cải lương Huyền thoại một chuyện tình – Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Ngân

Cải lương Huyền thoại một chuyện tình – Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Ngân -

Cải lương Huyền thoại một chuyện tình – Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Ngân