Lời bài hát: Cải lương Khóc vì chồng con – Ngọc Huyền, Vũ Linh

Cải lương Khóc vì chồng con – Ngọc Huyền, Vũ Linh -

Cải lương Khóc vì chồng con – Ngọc Huyền, Vũ Linh