Lời bài hát: Cải lương Khúc tuyệt tình – Vũ Linh, Tài Linh, Châu Thanh

Cải lương Khúc tuyệt tình – Vũ Linh, Tài Linh, Châu Thanh -

Cải lương Khúc tuyệt tình – Vũ Linh, Tài Linh, Châu Thanh