Lời bài hát: Cải lương Kiếp hoa – Vũ Linh, Hương Lan, Thoại Mỹ

Cải lương Kiếp hoa – Vũ Linh, Hương Lan, Thoại Mỹ -

Cải lương Kiếp hoa – Vũ Linh, Hương Lan, Thoại Mỹ