Lời bài hát: Cải lương Kiếp phù dung – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Chí Linh, Thoại Mỹ

Cải lương Kiếp phù dung – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Chí Linh, Thoại Mỹ -

Cải lương Kiếp phù dung – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Chí Linh, Thoại Mỹ