Lời bài hát: Cải lương Lỡ bước sang ngang – Thanh Tuấn, Lệ Thủy, Diệp Lang

Cải lương Lỡ bước sang ngang – Thanh Tuấn, Lệ Thủy, Diệp Lang -

Cải lương Lỡ bước sang ngang – Thanh Tuấn, Lệ Thủy, Diệp Lang