Lời bài hát: Cải lương Lời Đề Nghị Cám Dỗ – Minh Vương,Thanh Thanh Tâm

Cải lương Lời Đề Nghị Cám Dỗ – Minh Vương,Thanh Thanh Tâm -

Cải lương Lời Đề Nghị Cám Dỗ với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Minh Vương,Thanh Thanh Tâm, Hoài Thanh, Bảo Chung, Thanh Hằng, Chí Linh…

Cải lương Lời Đề Nghị Cám Dỗ – Minh Vương,Thanh Thanh Tâm