Lời bài hát: Cải lương Lòng mẹ – Thanh Ngân, Ngân Tuấn, Trọng Hữu

Cải lương Lòng mẹ – Thanh Ngân, Ngân Tuấn, Trọng Hữu -

Cải lương Lòng mẹ – Thanh Ngân, Ngân Tuấn, Trọng Hữu