Lời bài hát: Cải lương Lưu Kim Đính – Vũ Linh, Phượng Mai, Thanh Tòng

Cải lương Lưu Kim Đính – Vũ Linh, Phượng Mai, Thanh Tòng -

Cải lương Lưu Kim Đính với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, Phượng Mai, Thanh Tòng, Đức Lợi… cải lương tuồng cổ hồ quảng …

Cải lương Lưu Kim Đính – Vũ Linh, Phượng Mai, Thanh Tòng