Lời bài hát: Cải lương Mai Nở Hai Lần

Cải lương Mai Nở Hai Lần -

Cải Lương: Mai Nở Hai Lần
Nghệ Sĩ: Thanh Kim Huệ, Minh Tiến, Hoài Trúc Phương, Đặng Vinh Quang, Duy Phương, Thoại Mỹ, Tô Kiều Lan, Tiến Dũng, Thành Thật, Thảo Nguyên, Hữu Huê, Hùng Dũng, Vương Ngọc, Chí Thanh,

Cải lương Mai Nở Hai Lần