Lời bài hát: Cải lương Mảnh đời trôi nổi – Vũ Linh, Lệ Thủy, Thanh Hằng

Cải lương Mảnh đời trôi nổi – Vũ Linh, Lệ Thủy, Thanh Hằng -

Cải lương Mảnh đời trôi nổi với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, Lệ Thủy, Thanh Hằng, Linh Tâm, Hồng Nga…

Cải lương Mảnh đời trôi nổi – Vũ Linh, Lệ Thủy, Thanh Hằng