Lời bài hát: Cải lương Máu nhuộm sân chùa

Cải lương Máu nhuộm sân chùa -

Cải Lương: Máu Nhuộm Sân Chùa
Nghệ Sĩ: Minh Cảnh, Lệ Thủy, Minh Vương, Mỹ Châu, Thanh Sang, Kim Phương, Diệp Lang, Thanh Thủy, Bảo Quốc, Đức Minh, Đặng Vinh Quang

Cải lương Máu nhuộm sân chùa