Lời bài hát: Cải lương Màu Tím Biển Chiều – Vũ Linh, Ngọc Huyền

Cải lương Màu Tím Biển Chiều – Vũ Linh, Ngọc Huyền -

Cải lương Màu Tím Biển Chiều – Vũ Linh, Ngọc Huyền