Lời bài hát: Cải lương Một chuyện tình – Kim Tử Long, Hương Lan, Thanh Ngân

Cải lương Một chuyện tình – Kim Tử Long, Hương Lan, Thanh Ngân -

Cải lương Một chuyện tình – Kim Tử Long, Hương Lan, Thanh Ngân