Lời bài hát: Cải lương Một mảnh tình xanh – Tài Linh, Kim Tử Long

Cải lương Một mảnh tình xanh – Tài Linh, Kim Tử Long -

Cải lương Một mảnh tình xanh – Tài Linh, Kim Tử Long