Lời bài hát: Cải lương Một nẻo đường tình – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm, Thoại Mỹ

Cải lương Một nẻo đường tình – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm, Thoại Mỹ -

Cải lương Một nẻo đường tình với sự tham gia của các diễn viên Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm, Thoại Mỹ, Hồng Nga, Thanh Hằng…

Cải lương Một nẻo đường tình – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm, Thoại Mỹ