Lời bài hát: Cải lương Một thời lầm lỡ – Minh Vương, Lệ Thủy, Hoài Thanh

Cải lương Một thời lầm lỡ – Minh Vương, Lệ Thủy, Hoài Thanh - , ,

Cải lương Một thời lầm lỡ – Minh Vương, Lệ Thủy, Hoài Thanh