Lời bài hát: Cải lương Một thời phóng đãng – Vũ Linh,Tài Linh, Chí Linh

Cải lương Một thời phóng đãng – Vũ Linh,Tài Linh, Chí Linh -

Cải lương Một thời phóng đãng – Vũ Linh,Tài Linh, Chí Linh