Lời bài hát: Phim truyện Cải lương Một thuở yêu người – Vũ Luân, Phượng Hằng

Phim truyện Cải lương Một thuở yêu người – Vũ Luân, Phượng Hằng -

Phim truyện Cải lương Một thuở yêu người – Vũ Luân, Phượng Hằng