Lời bài hát: Cải lương Mùa Thu Không Chết – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Bảo Chung

Cải lương Mùa Thu Không Chết – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Bảo Chung - , ,

Cải lương Mùa thu không chết với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, Ngọc Huyền, Bảo Chung, Út Bạch Lan,Phương Loan…cải lương xã hội….

Cải lương Mùa Thu Không Chết – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Bảo Chung