Lời bài hát: Cải lương Mưa trên cuộc tình – Vũ Linh, Thoại Mỹ, Phương Hồng Thủy

Cải lương Mưa trên cuộc tình – Vũ Linh, Thoại Mỹ, Phương Hồng Thủy -

Cải lương Mưa trên cuộc tình – Vũ Linh, Thoại Mỹ, Phương Hồng Thủy