Lời bài hát: Cải lương Mùa xuân trở lại – Vũ Linh, Út Bạch Lan, Chí Linh

Cải lương Mùa xuân trở lại – Vũ Linh, Út Bạch Lan, Chí Linh -

Cải lương Mùa xuân trở lại – Vũ Linh, Út Bạch Lan, Chí Linh