Lời bài hát: Cải lương xã hội Ngẫu hứng Trạng Quỳnh: Râu ông nọ cắm cằm bà kia

Cải lương xã hội Ngẫu hứng Trạng Quỳnh: Râu ông nọ cắm cằm bà kia -

Cải lương xã hội Ngẫu hứng Trạng Quỳnh Quế Trân, Võ Minh Lâm. Vở Cải lương xã hội Ngẫu hứng Trạng Quỳnh Quế Trân, Võ Minh Lâm…Trạng Quỳnh đã thành một hình tượng nhân vật văn học dân gian độc đáo được nhân dân xây dựng…

Cải lương xã hội Ngẫu hứng Trạng Quỳnh: Râu ông nọ cắm cằm bà kia