Lời bài hát: Cải lương Nghĩa nặng tình thâm – Vũ Linh, Phượng Liên, Thanh Ngân

Cải lương Nghĩa nặng tình thâm – Vũ Linh, Phượng Liên, Thanh Ngân -

 

Cải lương Nghĩa nặng tình thâm – Vũ Linh, Phượng Liên, Thanh Ngân