Lời bài hát: Cải lương Ngọc Lan – KimTử Long, Ngọc Huyền, Kim Phương

Cải lương Ngọc Lan – KimTử Long, Ngọc Huyền, Kim Phương -

Cải lương Ngọc Lan – KimTử Long, Ngọc Huyền, Kim Phương