Lời bài hát: Cải lương Người đàn bà tôi yêu – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Trọng Phúc

Cải lương Người đàn bà tôi yêu – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Trọng Phúc -

Cải lương Người đàn bà tôi yêu – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Trọng Phúc