Lời bài hát: Cải lương Người quên quá khứ – Đông Dương, Anh Thư

Cải lương Người quên quá khứ – Đông Dương, Anh Thư -

Cải lương Người quên quá khứ – Đông Dương, Anh Thư