Lời bài hát: Cải lương Nguyệt khuyết – Bạch Tuyết, Minh Vương, Thoại Mỹ, Thanh Ngân

Cải lương Nguyệt khuyết – Bạch Tuyết, Minh Vương, Thoại Mỹ, Thanh Ngân -

Cải lương Nguyệt khuyết – Bạch Tuyết, Minh Vương, Thoại Mỹ, Thanh Ngân