Lời bài hát: Cải lương Nhận dạng người tình – Cải lương xã hội xưa Ngọc Huyền

Cải lương Nhận dạng người tình – Cải lương xã hội xưa Ngọc Huyền -

Cải lương Nhận dạng người tình – Cải lương xã hội xưa Ngọc Huyền