Lời bài hát: Cải lương Nhân tình ấm lạnh – Kim Tử Long, Tài Linh, Diệp Lang

Cải lương Nhân tình ấm lạnh – Kim Tử Long, Tài Linh, Diệp Lang -

Cải lương Nhân tình ấm lạnh – Kim Tử Long, Tài Linh, Diệp Lang