Lời bài hát: Cải lương Những mảnh đời – Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Hồng Nga

Cải lương Những mảnh đời – Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Hồng Nga -

Cải lương Những mảnh đời – Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Hồng Nga