Lời bài hát: Cải lương Nỗi nhớ mưa ngâu – Minh Vương, Lệ Thủy, Trọng Hữu

Cải lương Nỗi nhớ mưa ngâu – Minh Vương, Lệ Thủy, Trọng Hữu -

Cải lương Nỗi nhớ mưa ngâu – Minh Vương, Lệ Thủy, Trọng Hữu