Lời bài hát: Cải lương Nội ơi đừng ly dị – Thanh Kim Huệ, Thanh Tuấn, Diệp Lang

Cải lương Nội ơi đừng ly dị – Thanh Kim Huệ, Thanh Tuấn, Diệp Lang -

Cải lương Nội ơi đừng ly dị – Thanh Kim Huệ, Thanh Tuấn, Diệp Lang