Lời bài hát: Cải lương Nửa đêm chợt tỉnh – Kim Tử Long, Thanh Ngân, Linh Tâm

Cải lương Nửa đêm chợt tỉnh – Kim Tử Long, Thanh Ngân, Linh Tâm -

Cải lương Nửa đêm chợt tỉnh – Kim Tử Long, Thanh Ngân, Linh Tâm